Phone:
(701)814-6992

Physical address:
​6296 Donnelly Plaza
Ratkeville, ​Bahamas.

IZLAGAČI

AARON GREENBERG

Od 2017. godine radi u UNICEF ECARO kao viši regionalni savjetnik za zaštitu djece. Njegov rad usmjeren je na podršku državama diljem Europe i Središnje Azije u području zaštite djece. Prije nego što se zaposlio u UNICEF-u, radio je kao voditelj odjela zaštite djece u Gruziji i Myanmaru, gdje je vodio programe podrške vladama I organizacijama civilnog društva u području socijalne skrbi, politika za djecu i reformi pravosuđa. Ima iskustva rada u situacijama kompleksnih kriznih situacija na području  Eritree i Sierra Leone. Završio je  M.A.  u području međunarodnih odnosa na  Columbia’s School of International and Public Administration te B.A. u području engleskog jezika na Union College.

MITJA KRAJNČAN

Redovni profesor na Pedagoškoj fakulteti Univerze na Primorskem, na studiju Socijalne pedagogije. Bavi se područjem didaktike i metodike socijalnopedagoškog rada. Voditelj je brojnih istraživanja u području djece i mladih s ponašajnim i emocionalnim problemima te oblicima i modelima rada s ovom populacijom. Svoju karijeru započeo je kao odgajatelj u Odgojnom zavodu Logatec te u stambenim zajednicama. Uveo je doživljajnu pedagogiju na područje Slovenije. Autor je brojnih znanstvenih radova i monografija u području skrbi o djeci i mladima s problemima u ponašanju. Dobitnik je Nagrade Republike Slovenije za visoko obrazovanje te Europske nagrade za doživljajnu pedagogiju. Gost predavač je na brojnim europskim sveučilištima.

FREDI KÜFFER

zaposlen je u  Beoheimgarten Bern, Dijagnostičkom centru i Organiziranom stanovanju za djevojke u Bernu u Švicarskoj. Diplomirani je socijalni radnik. Završio je više edukacija u području psihoterapije: NLP, terapiju za parove i obitelji (Institut für phasische Paar- und Familientherapie von Dr. C. Gammer, Zürich), sistemsku terapuju usmjerenu na rješenje (Dr. Gunter Schmidt, wilob, Lenzburg) te terapiju u području psihotičnih sustava (Klaus Mücke, Potsdam/Berlin). Dugogodišnje praktično iskustvo u području terapije, socijalne edukacije i socijalnog rada, posebno s djecom i mladima te njihovim obiteljima.

PRIM. DOMAGOJ ŠTIMAC

Prim. Domagoj Štimac, dr. med. je psihijatar s užom specijalizacijom iz dječje adolescentne psihijatrije i forenzički psihijatar zaposlen kao voditelj Poliklinike za djecu i adolescente u Popovači. Niz godina radio je kao zamjenik ravnateljice Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba. Sudski je vještak za područje psihijatrije te je predavao Dječju forenzičku psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Autor je brojnih stručnih i znanstvenih radova u području zlostavljanja i zanemarivanja djece te je za svoj doprinos nagrađivan.

MARTINE TOBÉ

Martine Tobé (MSc) je kreativna inicijatorica promjena koja u svom svakodnevnom životu radi kao direktorica Stichting Kinderperspectief. Kroz Kinderperspectief, Martine pokreće projekte usmjerene na djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi u Nizozemskoj, Bosni, Srbiji i Hrvatskoj, s fokusom na participaciju, izgradnju identiteta, napuštanje skrbi i međunarodnu razmjenu. Kinderperspectief je pokretač časopisa Alternativni Mod/Dom. Osim toga, Martine Tobé je koordinatorica JWB-a (krovne organizacije za vijeća mladih u ustanovama za skrb o djeci i mladima u Nizozemskoj), supredsjednica FICE Europe, članica upravnog odbora Better Care Network Nizozemska, članica organizacijskog odbora International Care Leavers Convention & Community, te osnivač Lifebook for Youth. Njezino glavno uvjerenje je: “Promjena neće doći ako čekamo nekog drugog ili neko drugo vrijeme”.

HELENCA PIRNAT DRAGIČEVIĆ

Pravobraniteljica za djecu Republike Hrvatske od 2017. godine. Diplomirana je pravnica s dugogodišnjim iskustvom rada u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske. Radila je na kaznenim predmetima iz područja kaznenopravne problematike zaštite djece i maloljetnika te kaznenopravne problematike kaznenih djela počinjenih od strane maloljetnika i mlađih punoljetnih osoba, uz praćenje i analizu problematike kaznenih djela protiv braka, obitelji i mladeži. Autorica je edukativnih materijala u području kaznenopravne zaštite djece i mladih. Sudjelovala je na brojnim stručnim projektima i edukacijama u području maloljetničkog pravosuđa. Od 2021. članica je Upravnog odbora Europske mreže pravobranitelja za djecu (ENOC-a) te aktivno sudjeluje u organiziranju rada ove mreže i suradnji iste s brojnim europskim institucijama.

IVANA BORIĆ

Socijalna pedagoginja, izvanredna profesorica na studiju Socijalne pedagogije, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Voditeljica je programa ISKORAK usmjerenog na unapređenje procjene i intervencija za djecu i mlade s problemima u ponašanju. U svom znanstvenom, nastavnom i stručnom radu orijentirana je na participativna prava djece i mladih, posebno djece i mladih u alternativnoj skrbi. Članica je međunarodnih organizacija EUSARF i EUROCHILD. Autorica je brojnih stručnih i znanstvenih radova u području intervencija za djecu i mlade s problemima u ponašanju te dječje participacije.

NIKICA SEČEN

Socijalni pedagog, ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce. Prije zaposlenja u tadašnjem Dječjem domu u Selcu, radio je kao stručni suradnik u osnovnoj školi te kao odgajatelj u Domu za odgoj djece i mladeži Rijeka. Educirao se u području transakcijske analize i supervizije te je certificirani supervizor u psihosocijalnom radu. Voditelj je projekta Zdravi grad Crikvenica i koordinator aktivnosti za ranu intervenciju i psihosocijalnu podršku obitelji u projektu Zdrava županija Primorsko-goranska. Za svoj rad 2018.g. nagrađen je godišnjom nagradom Primorsko-goranske Županije za izniman doprinos i postignuća u promociji i podršci udomiteljskim obiteljima, te godišnjom Nagradom Grada Crikvenice za iznimna postignuća i značajan doprinos iz područja socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti. Njegov dugogodišnji rad u području socijalne skrbi karakterizira nevjerojatan entuzijazam i bezuvjetna zainteresiranost za djecu i mlade.

TAMARA KOTARSKI

Socijalna radnica, ravnateljica Centra za pružanje usluga u zajednici Zagorje. Nakon kraćeg radnog iskustva rada u centru za socijalnu skrb ubrzo se po završetku studija zapošljava u Odgojnom domu Bedekovčina kao odgajateljica. Od 2013. godine obavlja dužnost ravnateljice Odgojnog doma Bedekovčina i iste godine započinje proces transformacije i deinstitucionalizacije ove ustanove. U svom profesionalnom radu slijedi suvremene profesionalne trendove koji su usmjereni na razvoj socijalnih usluga u zajednici, a u radu s djecom i mladima ističe nužnost prvenstvene posvećenosti odnosu te potrebu razumijevanja potreba djece i mladih, bez etiketiranja ili promatranja djece i mladih samo kroz prizmu njihovih društveno neprihvatljivih ponašanja. Na poslijediplomskom je studiju iz supervizije psihosocijalnog rada te polaznica škole Integralne tjelesne psihoterapije u Zagrebu.

SUZANA VARGOVIĆ

Pedagoginja, voditeljica Udruge Breza iz Osijeka. Educirala se u području socijalne pedagogije u Švicarskoj, Njemačkoj, stjecala praktična znanja i metode u radu s ranjivim skupinama mladih u Australiji, Njemačkoj i Velikoj Britaniji. Trenutno završava poslijediplomski studij art terapije. Ima tridesetogodišnje iskustvo u radu s djecom i mladima s problemima u ponašanju i bez primjerene roditeljske skrbi. 2001.g. osnovala je socijalno terapijsku zajednicu Breza  za djecu i mlade s problemima u ponašanju. Od 2002.g. osmislila program podrške za inozemne korisnike iz Švicarske i Njemačke s problemima u ponašanju bilingvalnoj zajednici. Zajedno sa korisnicama Zajednice 2004. g. pokreće međunarodni obiteljski pedagoški festival Zemlja bez granica koji se održava do danas. Od 2010.g. zajedno sa suradnicima pilotira različite programe te se specijalizira za rad s djevojkama s kombiniranim smetnjama.  Zajedno  je sa suradnicima  provela 97 međunarodnih projekata u području rada s mladima, razvoja socijalnih usluga za osobe u riziku od isključenosti i socijalnog poduzetništva. U slobodno vrijeme  se bavi permakulturom, izradom svijeća  i mozaika.

TOMISLAV RAMLJAK

Jedan od osnivača i voditelj je Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, stručno usmjeren prema zaštiti djece na internetu i ujedno je stalni sudski vještak u tom području. U sedamnaest godina rada Centra pokrenuo je u RH Europski harmonizirani broj za nestalu djecu kao i Centar za sigurniji Internet. Po struci je diplomirani socijalni radnik, ujedno  i psihoterapeut pod supervizijom, predavač je na brojim međunarodnim edukacijama i stručnim konferencijama.

MARIJANA ŠALINOVIĆ

voditeljica programa za praćenje prava djece i evaluacije u Uredu UNICEF-a za Hrvatsku gdje je zaposlena od 2008. godine. Po zvanju je magistra socijalne pedagogije koja se dodatno usavršavala u različitim domenama socijalne politike, prava djece, rodne ravnopravnosti kao i u razvoju i praćenju provedbe politika i programa za djecu i evaluacijama. Po završetku studiranja volontirala je i radila u organizacijama civilnog društva (prevencijski i mentorski programi) te bila zaposlena u ustanovi socijalne skrbi na stručnim poslovima pružanja podrške djeci i mladima s problemima u ponašanju. Prije pridruživanja UNICEF-ovom timu radila je u ministarstvu nadležnom za politike i programe umjerene djeci, mladima i obiteljima.