Phone:
(701)814-6992

Physical address:
​6296 Donnelly Plaza
Ratkeville, ​Bahamas.

SUSTAV KOJI RAZUMIJE I BRINE

Međunarodna znanstveno-stručna konferencija „SKRB2023 – Razvoj usluga za djecu i mlade s problemima u ponašanju i njihove obitelji

TERME TUHELJ

23. i 24. ožujka 2023.

VIŠE O KONFERENCIJI

SKRB2023

Cilj konferencije je okupiti stručnjake, donositelje odluka, djecu i mlade, nacionalne i inozemne izlagače, te druge relevantne dionike koji će razmjenom informacija, znanja i iskustava doprinijeti unapređenju usluga za djecu i mlade s problemima u ponašanju i njihove obitelji u Republici Hrvatskoj.

Konferencija je dio programski aktivnosti programa ISKORAK– programa za unapređenje procjene i intervencija za djecu i mlade s problemima u ponašanju u ustanovama socijalne skrbi i pravosuđa. Program provodi stručni tim s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u suradnji s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvom pravosuđa i uprave I Uredom UNICEF-a za Hrvatsku.

SKRB 2023

U svrhu jačanja participacije djece i mladih koji borave u odgojnim ustanovama u procesima donošenja odluka i poboljšanja sustava skrbi Konferencija uključuje sadržaje i radionice za djecu i mlade – korisnike i korisnice odgojnih ustanova/zavoda.

Teme kojima će se djeca i mladi baviti na konferenciji vezane su uz:

 • Participaciju djece i mladih u alternativnoj skrbi
 • Potrebe djece i mladih u alternativnoj skrbi
 • Skrb u najboljem interesu djece i mladih

 Zaseban dio Konferencije za djecu i mlade, korisnike i korisnice odgojnih ustanova/zavoda, održavat će se paralelno u prostorijama Termi Tuhelj prvoga dana Konferencije, dok je drugi dan predviđeno zajedničko sudjelovanje svih sudionika.

Na zajedničkom dijelu konferencije na kojem će sudjelovati stručnjaci, djeca i mladi raspravljat će se o načinima unapređenja skrbi za djecu i mlade u alternativnoj skrbi te njihove obitelji.

TEME KONFERENCIJE

 • procesi transformacije sustava skrbi i tretmana za djecu i mlade s problemima u ponašanju, s fokusom na razvoj novih usluga,

 • mentalno zdravlje djece i mladih s problemima u ponašanju.

OBLICI SUDJELOVANJA NA KONFERENCIJI

Na konferenciji je moguće sudjelovati uživo u Termama Tuhelj te alternativno na daljinu praćenjem video prijenosa.

Za sudjelovanje na konferenciji nema kotizacije, a organizatori snose troškove ručka prvog dana Konferencije.

Održavanje Konferencije bit će prijavljeno i relevantnim strukovnim komorama.

Prijave za sudjelovanje su obvezne, bilo da se radi o sudjelovanju uživo ili online.

Prijave za konferenciju se zaprimaju zaključno do 18. ožujka, 2023. godine.

PROGRAMSKI ODBOR KONFERENCIJE

 • Tatjana Katkić Stanić, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
 • Zvonimir Penić, Ministarstvo uprave i pravosuđa
 • Martina Štabi, Ured UNICEF-a za Hrvatsku
 • Ivana Borić, Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 • Gabrijela Ratkajec Gašević, Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 • Anja Mirosavljević, Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 • Marijana Majdak, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada
 • Ivana Sekol, University of Derby, Department of Criminology and Social Sciences
 • Mitja Krajnčan, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta
 • Monica Lopez Lopez, University of Groningen, Faculty of Behavioural and Social Sciences
 • Martine Tobé  , Kinderperspectief

ORGANIZACIJSKI ODBOR KONFERENCIJE

 • Martina Štabi, Ured UNICEF-a za Hrvatsku
 • Ardita Dreshaj, Ured UNICEF-a za Hrvatsku
 • Katarina Špehar Fiškuš, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
 • Ivana Borić, Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 • Gordana Horvat, Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 • Ivana Maurović, Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 • Andrea Ćosić, Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 • Tamara Kotarski, Centar za pružanje usluga u zajednici Zagorje
 • Tomislav Ramljak, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu Osijek
 • Ana Veočić, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu Osijek
 • Matej Žižanović, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu Osijek
 • Ljiljana Ban, Kinderperspectief