PROGRAM ISKORAK

VIŠE O PROGRAMU ISKORAK

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ured UNICEF-a za Hrvatsku i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu provode dvogodišnji program pod nazivom: „ISKORAK“. Program je usmjeren unapređenju procjene i intervencija za djecu i mlade s problemima u ponašanju u ustanovama socijalne skrbi i pravosuđa.

Ciljevi i aktivnosti Programa ISKORAK upotpunjuju i nadovezuju se na nastojanja Vlade Republike Hrvatske usmjerena daljnjem unapređenju usluga u sustavu socijalne skrbi i pravosuđa te predstavljaju dodatni doprinos procesima prevencije institucionalizacije, deinstitucionalizacije i transformacije ustanova, u ovom slučaju – onih za djecu i mlade s problemima u ponašanju.

Program se provodi uz stručnu i financijsku podršku UNICEF-a, dok je za kreiranje i provedbu Programa odgovoran Stručni tim s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, uz sudjelovanje, praćenje i podršku od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Ministarstva pravosuđa i uprave.

VIZIJA, CILJEVI I KLJUČNE AKTIVNOSTI PROJEKTA

Program je utemeljen na viziji da djeca i mladi s problemima u ponašanju otkriju i dostignu svoje potencijale te ostvaruju šanse za produktivan i ispunjen život u obitelji i zajednici.

Osnovni cilj Programa je doprinijeti jačanju sustava zaštite djece u Hrvatskoj za pružanje odgovarajućih, pravodobnih i učinkovitih intervencija i podrške djeci i mladima s problemima u ponašanju – korisnicima sustava socijalne skrbi i pravosuđa.

KLJUČNE AKTIVNOSTI

  1. Detaljna analiza stanja i potreba ustanova za djecu i mlade s problemima u ponašanju
  2. Osnivanje Savjetodavnog odbora za skrb i tretman djece i mladih s problemima u ponašanju
  3. Razvoj novog instrumenta za procjenu problema u ponašanju i edukacija stručnjaka u području procjene problema u ponašanju
  4. Edukacija za sveobuhvatnu skrb djelatnika odgojnih ustanova  – stručnog i administrativno-tehničkog osoblja, (s naglaskom na edukaciju djelatnika ustanova od čijeg je formalnog obrazovanja proteklo višegodišnje razdoblje, ili onih koji u svojem formalnom obrazovanju nisu stekli stručna znanja o radu s djecom i mladima s problemima u ponašanju)
  5. Razvoj i testiranje dvije specijalizirane intervencije uz testnu primjenu i edukaciju stručnjaka za njihovu primjenu
  6. Organiziranje međunarodnog stručno-znanstvenog skupa s temom unapređenja skrbi za djecu i mlade s problemima u ponašanju
  7. Izrada sadržaja i smjernica za obrazovanje studenata relevantnih visokoškolskih ustanova.